Maroš Sýkora v roku 2021 tvrdí:

Maroš Sýkora v roku 2018 na FB ftipkoval:

Názory p.Maroša Sýkoru z roku 2018 nájdete tu a za pravdu sa bol pripravený aj biť.

Realita je takáto:

V roku 2006 územný plán zmenil posledných asi 12 ha územia Marianky na stavebné pozemky pre RD.

Na príprave tohoto územného plánu som sa nepodielal.

Zmeny a doplnky územného plánu 2008,
na ktorých som spolupracoval, boli schválené až v roku 2010.
Už pred jeho prijatím boli na Spodkoch nastavané (a povolené)
dvoj, troj aj štvor domy,
za čo nenesiem žiadnu zodpovednosť.

V tom čase platil regulatív, min. rozlohy pozemku na samostatne stojaci rodinný dom 5 árov. Ani tento regulatív developeri nedodržali, keďže nestavali samostatne stojace domy.

2-3 a 4 domy stavajú developeri kvôli zvýšeniu výnosov.

V r. 2006 sa v Marianke sa zmenil územný plán, ktorým sa väčšina zostávajúceho voľného územia polí zmenila na stavebné pozemky určené na výstavbu rodinných domov.

Z územného plánu v roku 2006 mala veľký prospech IS Marianka.

Čo za to obec získala ? NIČ

Kto ho zaplatil ? OBEC

V tom čase bol starostom p.Kráľ. Občianska nespokojnosť s prijatím týchto Zmien a doplnkov ÚPN v roku 2006 prispela k jeho opätovnému nezvoleniu.

V tom čase poslancom nebol ani p.Makovický ani p.Porges. Ja som sa prípravy ZaD ÚPN 2006, nezúčastnil. Boli sme proti jeho prijatiu.
Ako sme sa báli územný plán z roku 2006 zásadne zmenil tvár Marianky.

Ja som spolupracoval na Zmenách  a doplnkoch Územného plánu až v r.2008 s cieľom nápravy nedostatkov uvedeného územného plánu.

V ňom sa zväčšila minimálna rozloha pozemku na samostatne stojace domy na 8 árov a pridal občiansku vybavenosť v rozsahu 15% v zachovaní verejne prístupnej zelene v nových veľkých lokalitách.

Tam vydával hromadné stavebné povolenia starosta p.Bolgáč. 

Tiež podpísal povolenia na 4 apartmánové dvojdomy v ochrannom pásme vysokotlakého plynu.

p.Sýkora predostierať ľuďom že p.Statelov, radový člen Stavebnej komisie, a nie developer a starosta, je ten kto bol priamo zodpovedný, že namiesto rodinných domov začali developeri stavať dvoj, trojdomy a štvor domy je klamstvo a pre Vás typické prekrúcanie faktov.

Nie preto že územný plán zväčšil min. plochu pozemkov na 8 árové pozemky. Prezentovať, že “chudáci” developeri nemali už čo iné robiť je vrcholne trapné.

4-dom pri akomkoľvek “výklade” stavebného zákona jednoducho nie je “samostatne stojaci dom so 4 bytovými jednotkami”.
Nič také stavebný zákon nepripúšťa.

3 domy a 4 domy predstavujú aj podľa súčasného stavebného zákona radovú zástavbu, ktorá povolená nebola ani v roku 2006 nie je ani teraz v roku 2021.

Zahájené debaty o spôsobe výstavby so stavebnou komisiou v roku 2007 vygumovali stavebné rozhodnutia p.Bolgáča, kde v jednom stavebnom povolení o rozsahu 4 strán, bolo naraz povolených 20 – 30 domov.

Prečo p.Bolgáč ako starosta podpisoval IS Marianka takéto “hromadné” stavebné povolenia sa spýtajte jeho. Pred voľbami bol, ako predseda stavebnej komisie, bojovník proti hustej neregulovanej výstavbe. Po roku vo funkcii starostu sa to zmenilo.

V uzemnom pláne z roku 2008 je uvedené, že pred výstavbou v nových lokalitách sa má vyčleniť v územnom pláne zóny občianska vybavenosť, verejná zeleň v rozsahu 15%.

Máme rok 2021: Vidíte. žeby bol v niektorej z lokalít tento regulatív dodržaný?

50 m ochranné pásmo cintorína v územnom pláne zo zákona bolo, iba ho stavebný úrad (za p.Bolgáča) nedodržoval.

Takisto v územnom pláne bola určená plocha na kompostovisko.