Maroš Sýkora na FB v skupine “Marianka – obecná skupina” dňa 11.3.2021, okrem iného o mne tvrdil:

Zverejňujem doklad o prevzatí platby za možnosť pripojiť sa na verejnú kanalizáciu 2 500,- eur v hotovosti prevzaté p. Hasoňom, kde začiaral názov firmy IS Marianka (verejné siete nemôže podľa zákona vlastniť fyzická osoba).

Súhlas s napojením

Vysvetlenie:

Pán starosta Bolgáč potom ako bez debaty s dotknutými obyvateľmi previedol právo stavebníka na splaškovú kanalizáciu z obce na IS Marianka, s.r.o.,

starosta ľuďom sľúbil, že IS Marianka pripojí existujúce rodinné domy zadarmo.

Keďže na ohlásené 3 stretnutia p.Hasoň ani neprišiel a komunikovať bolo nemožné, v zmysle prísľubu starostu som sa na verejnú kanalizáciu pripojil.

Následne som zaplatil najskôr obci 3400,- Eur (vrátené) a následne p.Hasoňovi 2500,- Eur (prijaté). Cena nezahŕňala samotnú realizáciu iba právo pripojenia.

Vlastníci existujúcich domov si roky predtým doviedli na tejto ceste ostatné inžinierske siete – vodu, elektriku. Na túto časť vodovodu postavenú z peňazí susedov sa pripojili napríklad domy na Kracinách bez nášho súhlasu, ale so súhlasom starostu 🙂 Nechali sme to tak.