Ozajstní developeri so sieťou investorov, ktorí za uplynulých 15 rokov zásadným spôsobom zmenili tvár najmä novej časti Marianky, nie sú „na muške“ „objektívneho“ p.hovorcu.
„Najpálčivejším“ riadne nafúknutým problémom je výbeh pre koňa. Ten vlastníme už 12 rokov, t.j. dávno pred nástupom do funkcie.

Zamyslite sa či z výbehu pre koňa prišli na obec požiadavky na zápis do materskej alebo základnej školy 🙂 No čo už kritizovať aj keď pokrivene je treba.

Keďže nie všetci ma osobne poznáte, a môžete krivým obvineniam ľahko uveriť uvádzam zopár faktov: 

 • Za 2 roky vo funkcii starostu sme nazačali na našich pozemkoch stavať čierne stavby ako to napríklad realizoval môj predchodca počas svojho 2,5 ročného pôsobenia – Lúky II = 9 trojdomov (zahájené ako čierne stavby), 2 trojdomy na Bystrickej (zahájené ako čierne stavby), 8 domov na Sedmokráskovej (dodnes čierne stavby).
  Čierne stavby sa nedajú v zmysle stavebného zákona odstrániť, takže prečo nie?
 • Doteraz t.j. po 2 rokoch starostovania som si nedohodol pripojenie na siete. Spravil by to krivák starosta developer?
  Namiesto toho som navrhol transparentnú jednotnú cenu pre všetkých na pripojenie na súkromné verejné siete. Takto by sa choval developer?
 • Za 2 roky vo funkcii starostu stavebný úrad v Marianke nevydal ani územné rozhodnutie ani stavebné povolenie, ani ohlášku drobnej stavby na pozemky, ktoré v Marianke vlastníme. Takto sa chová developer?
 • Navrhol som zvýšenie rozvojového poplatku na max. 35,-Eur/m2, čo OZ schválilo.
 • Vodovod a elektriku susedia vybudovali na Ceste na Ovsisku na vlastné náklady ešte v roku 2004, predtým ako do územia prišla IS Marianka. IS Marianke starosta p.Bolgáč bez diskusie s obyvateľmi, previedol práva stavebníka na výstavbu splaškovej kanalizácie, čím výrazne rozšíril ich monopolné postavenie v obci.
 • Zmluva s Rímskokatolíckou cirkvou, v rámci ktorej by dala súhlas na kolaudáciu Južnej cesty je dôležitá pre obec. Mal som to  v mojom volebnom programe. O jednaniach s cirkvou som informoval verejne v správe o činnosti už v roku 2019 [snapshot z webu a správy]
  Po Južnej ceste chodí 12%, najmä nákladnej dopravy, čím odbremeňuje centrum obce. Pre prístup na naše pozemky zmluva s cirkvou potrebná nie je, pretože Cesta na Ovsisku nie je na pozemkoch Rímskokatolíckej cirkvi ale na pozemku SPF. 
 • Pri Ceste na Ovsisku developeri postavili rodinné domy. Na Sedmokráskovej 42 RD, na Lúkach II 27 rodinných domov. Tým súčasné dopravné napojenie pre budúce domy podľa vyjadrenia prokurátora stačí aj keď Južná cesta ani Cesta na Ovsisku nie sú skolaudované. Podľa prokutárora žiadnu legalizáciu nepotrebujú.
 • Zaviedol som zverejňovanie rozhodnutí stavebného úradu v prehľadnej grafickej forme a v maximálnej miere, ktorú zákon o GDPR povoľuje. Keby som chcel zakrývať vlastný developing, robil by som to?
  Uvidíme aký osud túto formu zverejňovania postihne v budúcnosti…
 • Pozemky vlastníme cca 12 rokov, za celý ten čas slúžia ako výbeh pre koňa. Verte alebo nie, je to preto, že sme to tak chceli. 
  Takto to vyzeralo v júni 2013.
Jún 2013 – pred výstavbou Južnej cesty