1. “Dokopať starostu” do hocičoho je náročné až nemožné, pokiaľ sa k tomu sám neodhodlá.
  Na potrebu klimatizácie som bol síce upozornený p.Ivákovou, ale jej prípravu a realizáciu som zabezpečil ja. Robil som pre deti a učiteľov, keďže som uznal, že teplota v škole vďaka tomu, že je na podkroví býva neúnosná. Realizáciu sa mi podarilo zabezpečiť počas leta tak, že to neobmedzilo prvádzku školy.

  Nazvať to DOKOPANÍM je zavádzanie.
 2. Potom ako p.Iváková “nabonzovala” kuchyňu na Okresnom úrade odkiaľ to šlo na hygienu, pani Golonková pomáhala hasiť hygienu. To že som sa nepoďakoval nie je pravda.
  Celú projektovú prípravu, konkrétne riešenie som zabezpečoval s architektami a dodávateľom ja. p.Golonková sa toho nezúčastnila.
  Tiež sme to stihli v rekordnom čase, tak, že to neobmedzilo otvorenie školy.

  Nazvať to DOKOPANÍM je zavádzanie a zámerná dehonestácia mojej práce.
 3. Novú školu a škôlku sme kresliť nemohli, nebolo kde.
  Na kúpe nových pozemkov alebo rodinného domu sa poslanci nezhodli.
  Ak p.Sýkora myslím ponuky pozemkov developerov výmenou za “nevyžadovanie dodržiavania” regulatívov na 15% zelených plôch ide o nezákonné dohody.
  Naviac by si ma určite niektorý z poslancov “rád podal” keby som takúto dohodu uzavrel a išlo by na mňa ďalšie udanie.

  Takže p.Sýkora opäť zavádzate a klamete.
 4. Multifunkčné ihrisko

  Za zadarmo vypracovanú žiadosť na dotáciu som sa Lukášovi Dubovskému poďakoval ako aj p. Zuzane Ivakovej ktorá s nápadom prišla.
  Ale to bolo vsetko čo pre to spravili, bohužiaľ ich dodávateľ ponúkol vysokú cenu.
  Nebyť mňa a stavebného povolenia dotácia na multifunkčné ihrisko by prepadla.
  Naviac za mnou poslala p.Iváková p.Jelačiča, aby mi pripomenul, kto vybavil schválenie a má vyhrať obstarávanie, čo mi pri spolupráci p.Jelačiča s nadáciou Zastavme korupciu príde dosť humorné.

  Ihrisko má perfektný pomer ceny a kvality, a to vďaka mne a transparentnému obstarávaniu.

  To že multifunkčné ihrisko nestojí najmä vďaka mne je zavádzanie.

 5. Bystrická

  Rekonštrukciu Bystrickej ulice som “nerozbabral” ale perfektne pripravil. Vybavil som aby 80 tis za prekládku vzdušného elektrického vedenia, ktoré mala platiť obec, znášala ZSDIS.

  Naviac som musel zabezpečiť aby sme nemuseli robiť EIA, a mali právoplatné stavebné povolenie.

  Rekonštrukciu Bystrickej ulice som naozaj pripravil veľmi dobre a nie “rozbabral”.

  Tvrdenie o “rozbabraní” sú zavádzaním, ktorému sa profesionálne venuje. Každý sa živí čím vie, všakže?
 6. Asfalt

  To, že asfalt bol položený na najpoškodenejšiu časť Bystrickej, bolo najlepšie riešenie aké sa dalo spraviť. Keby sa vyasfaltovalo 30 m niekde inde v hornej časti a táto by ostala plná výmolov, ľudia by si asi klepkali na čelo.

  Chápem, že máš za úlohu, všetko čo spravím skritizovať, ale ľuďom a riešeniu ich problémov to v ničom nepomáha.