Tvrdenie p.Sýkoru na FB “Marianka-Obecná skupina” 10.3.2021:

Požadovať jednotné ceny za siete pre všetkých je legitímna  požiadavka, nakoľko ide o verejné siete (aj keď sú v rukách súkromných spoločností).
Verejné siete sú regulované ÚRSO – úradom pre reguláciu sieťových odvetví. Tento úrad reguluje aj ceny za množstvá energií, vodného, stočného a takisto aj ceny za pripojenie.
V cene odobratej energie, vodného a stočného sú premietnuté aj odpisy za výstavbu sietí.
Čo sa týka odvádzania odpadových vôd v cene stočného sa uplatňujú odpisy §4 Vyhlášky č.21/2017, ktorou sa ustanovuje  cenová regulácia odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou z hodnoty dlhodobého majetku uvedenej v prílohe č.12 vyhlášky č.21/2017 Z.z.
Prax vyberania nezákonných poplatkov za možnosť pripojenia, (nie realizácia pripojenia) súkromných prevádzkovateľov sietí

je porušením §3, odsek 1 zákona o regulácii sieťových odvetví,

ktoré má

zabezpečiť transparetným a nediskriminačným spôsobom dostupnosť tovarov a s nimi súvisiacich regulovaných činností za primerané ceny!

Sám p. Hasoň pred voľbami dokonca verejne prisľúbil prevedenie všetkých aj súkromných sietí na jednu správcovskú spoločnosť na siete pod majetkovým dozorom a exekutívou  obce.

https://www.cas.sk/clanok/386996/novy-starosta-marianky-a-developer-v-jednom-peter-hason-koho-zaujmy-bude-hajit/

Požiadavka na jednotné nediskriminačné ceny pripojenia
je v súlade so zákonom.

V Marianke je toto ustanovenie dlhodobo porušované a jeho porušovanie akceptované.