1) „Starosta odmietol dar 100 tis Eur od developera“.

P.Sýkora údajne navrhol p.Kamilovi Bernáthovi spoločníkovi v BaH staving, s.r.o. (ktorú vlastní spolu s bývalým starostom p.Hasoňom) ponúknuť obci dar vo výške 100 tis Eur. To p.Kamil Bernáth aj v lete 2019 spravil, pričom si celé jednanie nahrával a to bez súhlasu ostatných účastníkov (starosta, p.Jelačič a p.Brestovanský).

Čo bolo vážnejšie, p.Bernáth uvedený dar podmieňoval obídením regulatívu vyčlenenia 15% lokality. Na tom som p.Bernáthovi povedal rovnako ako predtým p.Miškócimu, že dary podmieňovať je nezákonné a podmienený dar obec prijať nemôže. „Utajený zdroj“ nahlásil nezákonné konanie p.Bernátha na NAKA, ktoré začalo vyšetrovanie na jeseň 2019. Ja a p.Brestovanský ako účastníci konania sme boli predvolaní ako svedkovia na NAKA. Za povšimnutie stojí fakt, že p.Sýkora na facebooku tvrdil, že sa s p.Bernáthom spoznal až ako poslanec v Marianke, avšak podľa vyjadrenia p.Bernátha sa poznali už predtým z „iných businessových“ aktivít.

Prečo p.Sýkora nepovedal pravdu o dĺžke svojho vzťahu s p.Kamilom Bernáthom a tiež prečo vôbec ako poslanec navrhoval p.Bernáthovi poskytnutie daru a de facto supľoval konanie štatutára obce – teda starostu a zároveň na uvedené jednanie, kde mohol robiť „sprostredkovateľa“ osobne neprišiel, napriek tomu, že išlo podľa vyjadrenia p.Kamila Bernátha o návrh p.Sýkoru?

2) „Developer ponúkol obci zadarmo pozemok na Karpatskej a starosta to odmietol“.

Developer ponúkol obci pozemok nie „zadarmo“ ale výmenou za umožnenie nedodržania regulatívov územného plánu v novej výstavbe. Nakoľko podmieňovanie darov, ako z histórie obce vieme, je protizákonné, uvedený návrh som ako protizákonný odmietol. Navrhol som namiesto toho dodržanie regulatívov územného plánu vrátane „nezastavania 15%”, a odkúpenie uvedeného pozemku. P.Miškóci ponúkol následne predaj za 160,-Eur/m2.

Keďže sme hľadali pozemok prednostne na škôlku, kde je potrebné mať malé 3 ročné deti na prízemí a zelené plochy, čomu tento pozemok nevyhovoval kvôli malej rozlohe pozemku a strmému svahu.
V dôsledku snahy o nájdenie pozemku pre škôlku a ponechanie súčasnej budovy základnej škole, sme hľadali ďalšie pozemky. Jeden na Potočnej ulici sme takmer kúpili.

Snažil som sa vyriešiť aspoň dočasne  problém škôlky kúpou rodinného domu na Bystrickej ulici, ktorý bol v dobrom stave a potreboval minimum nákladov na rekonštrukciu. V prípade nájdenia iného vhodného pozemku na škôlku by sa dom dal predať. Poslanci môj návrh zamietli.