„Starosta si dovolil neotvoriť 5. ročník Základnej školy“

Zo začiatku som pri riešení otázok týkajúcich sa základnej školy a materskej školy vo veľkej miere dal na názor a odporúčania poslankyni Ivákovej predsedkyni komisie pre školstvo, ako aj predsedu rady školy p.Czereho. Rodičia vtedajších štvrtákov, medzi ktorých patrila aj p.Iváková, ma žiadali o otvorenie 5-eho ročníka základnej školy. Školský obvod, ktorý mala Marianka v Záhorskej Bystrici, bol zo strany Záhorskej Bystrice zrušený v roku 2017, za starostu p.Hasoňa. Školský obvod nemala Marianka 3 roky. Osobne som navštívil riaditeľku základnej školy Dubová p.Dubeňovú, kde som zobral so sebou aj p.Ivákovú.

Najprv s Okresným úradom komunikovala p. Iváková. Neskôr pre nespokojnosť rodičov a vzhľadom na potrebu riešenia situácie som začal komunikovať s Okresným úradom odborom školstva osobne.

Na jednaní na OÚ koncom roka 2019, kde bola aj p.Iváková aj p.Golonková, nám odporučili prenajať alebo kúpiť rodinný dom, kde by sme doň vedeli presunúť časť materskej školy. Čas bežal rýchlo a preto som na základe inzerátu oslovil majiteľku rodinného domu na Bystrickej, ktorý bol na predaj. Zorganizoval som osobnú prehliadku za účasti riaditeľky Materskej školy p.Marošovej, poslanca p.Chabadu, a p.Baranovičovej. Všetci zúčastnení sa vyjadrili ku zriadeniu materskej školy kladne. Preto som sa požiadal o vyjadrenie ku kúpe uvedeného rodinného domu poslancov, avšak nedostal som od nikoho odpoveď niekoľko dní. Postupne sa väčšina vyjadrila proti kúpe tohto rodinného domu, z viacerých dôvodov ako zlý prístup, nemožnosť parkovania a podobne. Vzhľadom na túto situáciu, ktorá vzhľadom na krátkosť času, znemožnila plány na presun jedného podlažia materskej školy do rodinného domu, som na obecnom webe informoval, že z tejto možnosti zišlo. Cieľom bolo dať rodičom pravdivú informáciu, na základe ktorej sa môžu skôr zariadiť.

Niektorí poslanci uvedený oznam pochopili ako útok na nich osobne, nie ako potrebu informovať rodičov. To spustilo vlnu prudkých negatívnych reakcií.
Medzitým p.Hasoň kontaktoval rodičov školákov, včítane manželov Piekovovcov, a označil ma za „realitného makléra“ (zrejme tým naznačoval branie provízie). Prezentoval seba ako jediného, ktorý by vedel zabezpečiť rozšírenie prevádzky školy. Rodičia zrejme zabudli alebo si neuvedomili, že práve za jeho obdobia bola kuchyňa zrekonštruovaná v rozpore s projektom, na základe čoho nezískala súhlas hygieny. Rekonštrukciu materskej školy som “zdedil” tiež bez kolaudácie.

P. poslankyňa Zuzana Iváková podala podnet na preverenie prevádzky kuchyne. Bola mojou zástupkyňou a podnet podala bez môjho vedomia. Kuchyňu sme museli po kontrole hygieny takmer zavrieť a stravu začať dovážať, lebo kuchyňa nemala povolenie na varenie stravy a dokonca ani na výdajňu stravy, nakoľko za p.Hasoňa bola kuchyňa zrekonštruovaná v rozpore s projektom a vyňatá z procesu kolaudácie.

Už v roku 2017, za pôsobenia p.Hasoňa, došlo zo strany Záhorskej Bystrice k zrušeniu školského obvodu .

Následne som sa snažil, na základe ústretovosti generálneho predstaveného Radu Bratov tešiteľov, nájsť priestory v Exercičnom dome, a zorganizoval prehliadku zo strany hygieny. Hygiena sa vyjadrila k zriadeniu vysunutých tried základnej školy negatívne, nakoľko nebolo možné zabezpečiť úplné oddelenie prevádzky školy.

Následne som požiadal Okresný úrad o určenie školského obvodu. Ten mal byť najskôr zriadený v Ružinove na Kalinčiakovej, neskôr iba výlučne pre 5-ty ročník, nám vyšla v ústrety ZŠ v Devínskej. Nakoniec túto ponuku rodičia, ktorých predchodcovia ju navrhovali, odmietli keďže drvivá väčšina detí nastúpila do Lamača. Je otázne ako zriadenie školského obvodu dopadne tento rok, keďže Devínska nám už asi v ústrety nevíde. Starostovia, ktorých sme opäť oslovili, odpovedali na možnosť zriadenia školského obvodu opäť negatívne. Následne sme poslali žiadosť na Okresný úrad.

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.