Ukazujem 1 výsledky

Neodkladné opatrenie

Dnes 14.10.2021 okresný súd Malacky vydal neodkladné opatrenie, ktorým nariaďuje poslancovi Marošovi Sýkorovi, aby sa zdržal ohovárania, ktorému sa viac ako rok voči mne dopúšťal s veľkou intenzitou. Najdôležitejšie body Uznesenia sú uvedené v súbore nižšie.Pánovi poslancovi Marošovi Sýkorovi v jeho vlastnom záujme odporúčam riadiť sa uvedeným uznesením, a zdržať sa ďalších zásahov do ochrany …