Neodkladné opatrenie

Dnes 14.10.2021 okresný súd Malacky vydal neodkladné opatrenie, ktorým

nariaďuje poslancovi Marošovi Sýkorovi, aby sa zdržal ohovárania,

ktorému sa viac ako rok voči mne dopúšťal s veľkou intenzitou. Najdôležitejšie body Uznesenia sú uvedené v súbore nižšie.Pánovi poslancovi Marošovi Sýkorovi v jeho vlastnom záujme odporúčam riadiť sa uvedeným uznesením,

a zdržať sa ďalších zásahov do ochrany mojej osobnosti.

UZNESENIE

ECLI:SK:OSMA:2021:1621202198.1

Sp. zn.:5C/72/2021 – 47 IČS: 1621202198

Okresný súd Malacky v právnej veci navrhovateľa: Ing. Dušan Statelov,  , zast. advokátom JUDr.   proti odporcovi: Maroš Sýkora, nar.  , bytom  , o návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia, takto

r o z h o d o l :

Súd nariaďuje toto neodkladné opatrenie:

  1. Odporca je povinný zdržať sa neoprávnených zásahov do práva na ochranu osobnosti navrhovateľa spočívajúcich vo verejnom šírení informácií o tom, že navrhovateľ sa uchádzal o funkciu starostu a vykonával ju s cieľom osobného prospechu; tuneloval obecné financie prostredníctvom služieb advokátskych kancelárií; jeho manželka viedla obecné motorové vozidlo pri súkromných aktivitách; je zodpovedný za hustú výstavbu obce Marianka zo strany developerov; bezdôvodne odmietol zákonnú ponuku developera darovať obci pozemok; bezdôvodne odmietol dar developera p. Bernátha v sume 100.000,- EUR; chráni záujmy JUDr. Juriku; Zmluvy s cirkvou mali za cieľ výlučne navrhovateľov prospech; obvinenia zo subvenčného podvodu; že si buduje kult osobnosti; podpálil si vlastnú stodolu; klame; manipuluje; aby si na neho obyvatelia, developeri dávali pozor; uskutočňuje „černotu“; bohapusto klame; zneužíva svoje postavenie a prostriedky obce; vyvíja tlak na ľudí, a to až do právoplatného skončenia vo veci samej.
  2. Odporca je povinný zdržať sa neoprávnených zásahov do práva na ochranu osobnosti navrhovateľaspočívajúcich vo verejnom šírení prirovnaní navrhovateľa ako podlého človeka, kriváka, malého úbohého človeka,mentálneho subštandarda, darebáka, chudáka, udáva, ohovára poza chrbát, prípadne akékoľvek iné hanlivépomenovania označujúce osobu navrhovateľa.
  3. Odporca je povinný odstrániť facebookové príspevky:

Facebookový príspevok   na   profile   „Maroš   Sýkora   poslanec“   zo   dňa   17.4.2021 v nasledujúcom znení:„JE PRÍŠERNÉ, KAM DOSPELO VYBAVOVNIE SI ÚČTOV MEDZI DEVELOPERMI VÍŤAZOV NIET -PREHRÁVA MARIANKA. Je šialené, kam

môže zájsť ľudská zloba, ego a perfídne manipulácia a to všetko v rúchu slušnosti. Správy o tom, že jeden zdeveloperov mal objednať vraždu Statelova je jednoducho príšerná, neprijateľná a ak je pravdivá, veci zašli do oblasti, ktorá je jednoducho mimo čohokoľvek normálneho. Ak naozaj Kamil Bernáth, objednal podpálenie majetku Statelova a napokon aj jeho likvidáciu, je to iracionálne a je správanie človeka, ktorý nemôže byť normálny. OBJEDNÁVKUTAKÝCHTO ÚTOKOV TREBA JEDNOZNAČNE ODSÚDIŤ . Bohužiaľ,

celá téma sa dostala do oblasti, kde sú prekryté všetky ostatné. Objednávka vraždy prekryje krivý a   zrejme  nezákonný postup   developera,   ktorý sa   v   Marianke   stal   starostom. Z developera, ktorý sa stal starostom a ktorý začal ,,vypaľovať” ostatných developerov urobil hrdinu a mučeníka. Ktokoľvek, kto si teraz dovolí poukázať na to,že Statelovov postup bol

5C/72/2021

podľa upozornenia prokurátora nezákonný a že hrozilo ( a stále hrozí ) že na to obec doplatí, bude postavený dopozície, že je obhajcom vraždy. To je šialené. Všetky hriechy sú prekryté,

,,Statelov je hrdina, developeri sú vrahovia”. Čokoľvek, čo tomu predchádzalo sa stalo vedľajším. A doplatí na to Marianka – finančne, morálne… QUI BONO? Po zhorení stajne som presvedčenie, že je iracionálne, aby útoky na starostu organizovali developeri. A že jediný, kto z toho na konci dňa bude mať prospech, je Statelov. Bez ohľadu na to, ako sa tento prípad vyvinie, teda či to spáchali, alebo nespáchali developeri, nie je na tomto názore dôvod niečo meniť. Práve naopak. Vývoj udalostí mi dáva zapravdu. Organizovať útoky, ak ich naozaj organizovali developeri, bolo iracionálne. Dvaja sú vo väzbe, čo je myslím dramatická zmena životnej úrovne. Určite neželaná. Rovnako sa potvrdzuje, že osoh z toho na konci dňa bude mať Statelov. Dnes je mučedník, hrdina, všetky jeho perfídnosti sú týmpádom prekryté a každý, kto si dovolí ich pripomenúť, bude onálepkovaný ako ten, čo je na strane ,,vrahov”. Takžeprakticky mu to odbúralo opozíciu a kritikov.“

Facebookový príspevok na profile „Maroš Sýkora poslanec“ zo dňa 4.7.2021 v nasledujúcom znení: „nie, nie je toalibizmus. A necítim sa ako politik. Chcel som pomôcť zastaviť vyvádzanie developerov v obci, kde si občania jedného z nich dokonca zvolili za starostu. Zrejme naivne som naletel a podporoval niekoho, kto mal DNA Matoviča a behom pár mesiacov si proti sebe   postavil väčšinu poslaneckého zboru. Jednak   svojím správaním a jednak svojimfarizejstvom, keď funkciu starostu využil na svoje záujmy. A tiež som rozoznal, kto ho podporoval. A začali sarozplietať nitky, záujmy… Týmto ľuďom nejde o obec. Ale len o ich záujmy. Zakopávajú sa, budujú si pozície… Za obecného právnika si vybrali bývalého rozhodcu z Jurikovho rozhodcovského súdu Parnose… Potom vytvorili „DARVO“. Facebookový príspevok spolu s fotografiou navrhovateľa na profile „Maroš Sýkora poslanec“ zo dňa 4.12.2020 v nasledujúcom znení „Čoraz viac podobností“.