Developer obvinil starostu Marianky za návrh Memoranda o spolupráci

Vážení Mariančania,

Developer p.Shaikhet, zastúpený p.Yurivom obvinil starostu Marianky za návrh Memoranda o spolupráci, o ktoré mal sám záujem… Obvinenie rieši NAKA.

30.3.2021 som bol na výsluchu na NAKA, keďže v mene p.Olega Shaikheta, ma obvinil p. Yurii Yuriv (stavajú pri ihrisku IBV Pod Gaštanom) z trestnej činnosti.

Zrejme výsledkom koordinovania aktivít ma neobvinil len p. Ing. Kamil Bernáth (spoločník p. Hasoňa v BaH staving), ako o svojom zámere ostentatívne minulý rok mailom informoval, ale aj v mene p.Olega Shaikheta, p. Yurii Yuriv (spoločník p. Hasoňa v S&O company)

Na predvolaní z NAKA som si prečítal, že predmetom procesného úkonu je: 
„Prijímanie úplatku podľa §329 ods.1, ods.2 Trestného zákona a iné.“

P.Yurii Yuriv ako dôkaz „trestného činu“ starostu predložil Memorandum o spolupráci medzi obcou a p.Shaikhetom, o ktorý sám usiloval. 

Obvinenie vystihuje „priateľský a konštruktívny“ prístup developerov v Marianke k zosúladeniu ich výstavby s možnosťami a potrebami obce.

Informácia o príprave Memoranda bola zverejnená na webe obce https://www.marianka.sk/som-obcan/aktuality/rodi-krehka-dohoda-medzi-zahranicnym-investorom-obcou.html

Keby išlo o kriminálnu činnosť, ktorá je riziková z hľadiska „brania úplatkov“ nebola by dobrovoľne zverejnená starostom obce – ale utajovaná. Keby šlo o „nekalú činnosť“ starosta by sa nestretol s developermi za účasti poslancov – ale sám. Jednania s pánmi Hasoňom a Yurivom, ktoré boli začiatkom roka 2019 sa okrem mňa zúčastnili aj poslanci p.Eugen Jeckel a p.Maroš Sýkora.

P.Oleg Shaikhet a p.Peter Hasoň sú spoluvlastníkmi spoločnosti S&O company, s.r.o., pričom každý z nich vlastní 50% obchodného podielu. Stavebné povolenia a ohlášky podpisoval vtedajší starosta p.Peter Hasoň, niektoré narýchlo ešte v období po voľbách.

Predmetom návrhu (nepodpísaného) Memoranda o spolupráci bola okrem iného redukcia hustoty výstavby troj a dvoj domov v lokalitách Pod Ihriskom a Pod Gaštanom.

V priebehu roku 2019 Okresná prokuratúra vydala protesty na stavebné povolenia na 3-domy v lokalite Pod Ihriskom a na niekoľko ohlášok vydaných v rozpore so zákonom. Stavebný úrad protestu vyhovel a tieto stavebné povolenia zrušil.
Okresná prokuratúra na obdobné stavebné povolenia trojdomov a dvojdomov v susednej lokalite Pod Gaštanom však protesty nevydala…. Preto tam 2 týždne pred vypršaním stavebných povolení stavebník začal domy stavať. Ako bude zabezpečený prístup alebo zásobovanie vodou, resp. odvedenie splaškov nikto nevie. 

Obe lokality by mohli mať prístup cez obecné pozemky. Na nich však stavebníci nemajú zriadené zo strany obce vecné bremeno. 

Stavebník S&O company, s.r.o. vecné bremeno potrebuje pre vybudovanie cesty ako aj uloženie sietí – splaškovej kanalizácie, pitnej vody a plynu.

Prechod cez obecné pozemky stav november 2018

Podľa oficiálneho vyjadrenia BVS v tejto lokalite nie je v súčasnosti možné zásobovanie vodou, ktorý bol zverejnený na webe obce. Dokladovanie dostupnosti je naviac na strane stavebníka nie stavebného úradu.

Obecné zastupiteľstvo v tomto regulačnom bloku odsúhlasilo vypracovanie územného plánu zóny. Ten by mal komplexne vyriešiť základné potreby lokality ako dopravnú dostupnosť, zabezpečenie vodou, kanalizáciu a podobne. Výstavba, ktorá v danej lokalite ide mimo komplexného riešenia celej zóny, môže riešenie situácie skomplikovať.

Nesúhlas s výstavbou v lokalitách Pod ihriskom a Pod Gaštanom bola pred voľbami v roku 2018 jednou z hlavných tém.
Dostala aj do správ na TV Markíza, ako aj facebookové stránky niektorých poslancov. 

K výstavbe sa vyjadrila aj skupina poslancov MojaMarianka,

Aj budúci poslanec Maroš Sýkora mal pred voľbami takýto názor v roku 2018, alebo takýto.

Vybraná stať z diela (príspevku) p. Maroša Sýkoru:

NAMIESTO ÚPRIMNOSTI DIVADIELKO

Namiesto toho však starosta prichádza s rôznymi zastupnými dôvodmi, prečo by obec tých 70.000 mala zaplatiť.
Najprv tam nakreslil škôlku za bránkou, čo je nezmysel – kto by vodil deti do takého kopca a ako by sa tam jazdilo v zime?
Potom zmenil rétoriku a jeho poslanci ako papagáje opakujú nezmysly o tom, koľko má obec do tých pozemkov nainvestované a že ich treba rozvíjať. Akurát, že tam nie je veľmi čo rozvíjať. Sem tam sa do toho pripletie plán, že sa tam postaví škole, potom že hala….
Navyše spôsob, akým spája hlasovenia o športovej s hlasovaním o Bystrickej, ktorú jednoznačne dokončiť treba, ukazuje, ako mu na Športovej záleží.
Skrátka všetko nasvedčuje tomu, ako veľmi starostovi na záleží na tých 70.000, ktoré keď zaplatí obec, ušetria ich developeri Aspag a skupina okolo IS Marianka.
A tu sa jasne ukazuje, prečo developer, (ani jeho nastrčený ,,kôň“) nemôže byť starostom obce. Lebo záujmy obce nie sú na prvom mieste.“

V roku 2018 došlo aj k občianskemu odporu voči výstavbe v rámci ktorého bolo stavbe bránené zaparkovaním vojenského Zilu ako aj „bitke“ p. Maroša Sýkoru s právnikom stavebníka.

Zil brániaci výstavbe november 2018

Je zarážajúce, že v súčasnosti táto výstavba už neprekáža.
Žeby len kvôli tomu, že nie je tesne pred voľbami?
Developer sa dokonca „prepracoval“ k podpore aj poslancov obecného zastupiteľstva.
Na obecnom zastupiteľstve sa obhajoby ujal paradoxne práve p. Maroš Sýkora.

Zatiaľ čo v iných obciach sa developeri dobrovoľne podieľajú aj na riešení verejných potrieb obce v Marianke je to naopak: 

Obec Marianka sa podieľala na investíciách do súkromného podnikania developerov, napr. uhradila výkopy pre položenie súkromných rozvodov plynu v starej časti obce a pod.